КАДРОВЕ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ

Кількість персоналу: 11 персоналу: із них 4 – педагогічних працівника, 1 – сестра медична старша, 6 – обслуговуючий персонал.